Bejegyzés: SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ KISOKOS

szekhelyszolgaltato

SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ KISOKOS

Avagy miért válasszam ezt a szolgáltatást cégem részére

Ebben a leírásban,összefoglalóan jelenítjük meg a székhelyszolgáltatás szabályait és jellemzőit.

A székhelyszolgáltató fogalma:

Székhelyszolgáltatónak nevezzük azt a személyt vagy gazdasági társaságot,aki szerződéssel,megbízásos alapon gondoskodik arról,hogy az adózó hivatalos iratai munkaidőben átvételre kerüljenek,azokat iktatja,megőrzi és 24órán belül elektronikus úton eljuttatja a címzettnek.

Gondoskodik a székhellyel kapcsolatos minden kötelezettség teljesítéséről,  különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések esetében.

Fontos momentum,hogy a székhelyszolgálat igénybevételének tényét a vállalkozó kötelessége bejelenteni az adóhivatal felé. 

A bejelentést a cégjegyzésre kötelezett adózónak a ’T201T nyomtatványon,egyéni vállalkozónak a ’T101E nyomtatványon kell megtenni.

A bejelentés teljesítésének határidej,újonnan alakult cégnél a cégbírósági bejegyzést követő 15 nap.Új egyéni vállalkozói engedély esetén a bejelentkezéssel egy időben kell megtenni.

Már működő cég esetében-ha új székhelyszolgálati szerződést köt,ha a korábban már bejelentett adatokban változás történik illetve ha a szerződése 2017.01.01-je előtti keltezésű.

Melyek a bejelentéshez szükséges adatok?

-székhelyszolgáltató neve,székhelye,adószáma

-a szerződéskötés napja

A bejelentés elmulasztása esetén a NAV büntetést szabhat ki az adózóra!

A székhelyszolgáltatás előnyei illetve az igénybevétel okai:

-ha a székhelyszolgálat régiós elhelyezkedése előnyös pályázni vágyó cégeknek(ebben az esetben a vidéki székhelyek előnyt élveznek)

-lényegesen kisebb anyagi teher,mintha a cég maga bérelne irodát

-megoldás azoknak a vállalkozásoknak,amelyek nem rendelkeznek saját használatú ingatlannal és nem kívánják az esetleges adóhivatali ellenőrzést az ügyvezető lakásában lefolytatni

-magyar céggel rendelkező,külföldi állampolgároknak akiknek fontos a képviselet és az elérhetőség

-ha igényes,megbízható székhelyszolgáltatót választ,akkor nem csak a postai küldemények átvétele zökkenő mentes,hanem biztosított az alkalmas környezet tárgyalások,taggyűlés,revízió lefolytatásához is

Milyen hátránya lehet a székhelyszolgálat igénybevétele az adózóra nézve?

A székhelyszolgáltot igénybevevő adózókat,”kockázatos adózóvá”nyílváníthatja az adóhivatal,abban az esetben,ha akadályozzák az adóigazgatási eljárásokat és emiatt mulasztási bírságot szabtak ki rájuk adott vagy a tárgyévet megelőző 3 évben.

Körültekintő ügyintézéssel ez természetesen elkerülhető.